top of page

BOCAGE DU HAVRE

Le Havre, Francie         

Co se stane, když do surrealistického přístavu ve zrádném ústí Seiny vtisknete 'Bocage', tu prastarou spleť normandského venkova? Může vzniknout nová utopistická čtvrť, kde obydlí po obvodu objímají vysoce produktivní a zároveň nostalgickou zemědělskou krajinu? Tato unikátní krajina poskytuje nejen bydlení a potravu, ale i významné pracovní příležitosti pro regionální město Le Havre. Zde se mažou klasické hranice mezi zemědělským, obytným a veřejným prostorem. Zavlažovací nádrže se stávají i místy sebereflexe. Opocené a nasvícené stěny moderních skleníků lemují pěší cesty a vytváří kontrast s rekreačním sadem a zděnými zahradami, které připomínají industriální minulost a nově v sobě hýčkají staletími kultivovanou znalost a rozmanitost pěstování. Hluboký vztah mezi potravou a společností je znovu objeven!

 

Oceněná krajinářsko-urbanistická diplomová práce na univerzitě v Kingstonu (Londýn). Projekt se zabývá tématem 'smrskávajícího se' města, vytvářením nového dlouhodobého potenciálu skloubením a koexistencí residenčních, rekreačních a produktivních funkcí. Zabývá se městským zemědělstvím jako spouštěčem komplexnějšího rozvoje dynamického sídla a zároveň kvantifikuje produkční potenciál.

Picturae

bottom of page