top of page

MUZEUM PARNÍCH LODÍ - WINDERMERE

Windermere, Velká Británie       - Jménem ateliéru Jonathan Cook Landscape Architects  

Štěrkové břehy vystupují z jezera Windermere. Převtělují se do betonových povrchů cest, stěn, dvorů a ramp, které objímají měděné fasády budov muzea parních lodí, jenž kdysi brázdily vody jezer v oblasti Lake District. V jednom místě, rákosový klín proráží do betonových ploch a vytváří dramatický dialog linií, úhlů, stínů a živých tkání, které jsou tu a tam vyrušeny siluetami návštěvníků a řemeslníků.

 

Komplexní krajinářský návrh pro okolí nového muzea parních lodí, které se pyšní nejen pestrou sbírkou funkčních plavidel, ale i dílnou pro šikovné ruce lodních restaurátorů. V těsném sousedství budov vznikly atypické lité povrchy z vymývaného betonu, na které navazují pěší cesty, odpočinkové a parkovací plochy z břidličného štěrku. Do jezera se noří pracovní lodní rampa, která je doprovázena pěti různými dřevěnými moly, u nichž mohou kotvit i výletní turistické lodě. Směrem od jezera vznikla spíše pastorální zvlněná krajina zjizvená svejly. Do útrob nové topografie se ukryl i objemný septik a trativod. To vše sjednocuje spíše anonymní rostlinná paleta, jenž také pomáhá nerušenému propojení na širší krajinu národního parku Lake District.

V navazující fázi pak proběhla rekonstrukce mělké nádrže pro lodní modely, vytvoření piknikového ¨mysu¨ vbíhajícího do jezera a instalace člunu pro dětské hrátky.

Picturae

CREATED BY RHIANNON COWELL (Jonathan Cook Landscape architects)

bottom of page